Çameli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Yönetim

Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan tarımsal işletmelere, yetki belgesine sahip olmak şartıyla bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri/ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri veya serbest tarım danışmanları tarafından; tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetler bütünüdür.